4 februari is het Wereldkankerdag

Kanker zet je wereld op z’n kop. Als je zelf ziek bent, maar ook als iemand in je omgeving ziek is of aan kanker is overleden.

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt.

Er zijn steeds meer mensen die leven met kanker, het jaarlijkse aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt is de afgelopen drie decennia verdubbeld. Waar kanker jarenlang werd omschreven als een ouderdomsziekte, komt kanker inmiddels opvallend veel voor bij jonge mensen. Niet alleen grootouders en ouders maar ook vrienden, moeders van school, een juf of meester.

Niemand weet met zekerheid of men al dan niet vatbaar is voor kanker. Toch kunnen we veel doen om kanker te voorkomen, een gezonde voeding en levenswijze geven bijvoorbeeld meer kans op genezing. De 5-jaars overleving na kanker is 64 procent en stijgt gestaag, dit is het percentage mensen die vijf jaar na de diagnose kanker nog in leven waren.

De overlevingskansen zijn in Nederland iets beter dan het gemiddelde in de Europese Unie. Dat kan te maken hebben met betere zorg voor kankerpatiënten. Diagnoses worden vroeger gesteld en behandelingen zijn effectiever.

En dat is precies wat Eck voor ogen had toen hij in zijn laatste dagen de Stichting Eck Roosen oprichtte.

Wil je meer weten over Wereldkankerdag en over de diverse evenementen die in dit kader worden georganiseerd klik dan op deze link: wereldkankerdag