Privacy verklaring

Stichting Eck Roosen, gevestigd aan Lisztstraat 1 te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via contact@stichtingeckroosen.nl

Persoonsgegevens die Stichting Eck Roosen verwerkt

Mocht je alleen onze website bezoeken, dan maken wij wel gebruik van cookies maar de gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. We verwerken pas je persoonsgegevens nadat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, voor bijvoorbeeld het doneren of ontvangen van onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer
 • IP-adres en locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

Stichting Eck Roosen verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@stichtingeckroosen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting Eck Roosen verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verwerkt Stichting Eck Roosenpersoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de betaling af te kunnen handelen nadat je hebt gedoneerd.
 • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Stichting Eck Roosen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Stichting Eck Roosen persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen.

Delen van persoonsgegevens door Stichting Eck Roosen met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Eck Roosen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@stichtingeckroosen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Hoe Stichting Eck Roosen persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authenticatie.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Stichting Eck Roosen gebruikt

Stichting Eck Roosen maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en Tracking pixels. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JavaScript en tracking pixels zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen.

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites.

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op onze website leuker en makkelijker voor je wordt;
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We kunnen herkennen welk apparaat (mobiel, tablet of desktop) je gebruikt als je bij ons op bezoek bent.

Cookies van derden

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst en maken wij gebruik van cookies van derden. Dit gebeurt altijd volledig anoniem. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:

 1. Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert.

 1. Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Voor deze statistieken gebruiken wij o.a. Google Analytics. Jouw IP adres wordt altijd eerst anoniem gemaakt voordat de statistieken worden opgeslagen.

 1. Marketing cookies

Wij maken geen gebruik van Marketing cookies

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan helpen we je graag!

Je kunt ons bereiken via contact@stichtingeckroosen.nl.

[Versie 1.0 – september 2019]