Fiets- en wandelevent Mont Ventoux op 17 september 2022

Al bijna 3 jaar bestaat Stichting Eck Roosen, een stichting met als voornaamste doel het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van fundamenteel onderzoek naar het vinden van alternatieve behandelmethoden van alvleesklierkanker. Elke dag overlijden er nog 8 tot 10 personen in Nederland aan de gevolgen van deze kankersoort. De ziekte is hiermee een van de meest dodelijke vormen van kanker in ons land. Samen met Support Casper ondersteunen wij dit innovatief onderzoek. Ook samen met Support Casper willen wij van Stichting Eck Roosen door middel van aansprekende events zoveel mogelijk geld ophalen. 

Op 17 september 2022 is het dan eindelijk zover. Met ca. 50 fietsers en wandelaars gaan wij wederom de Mont Ventoux beklimmen met maar 1 doel; zoveel mogelijk geld ophalen! Wij hopen door middel van donaties en sponsoring €30.000,- op te halen. Help jij mee onze droom te verwezenlijken; namelijk een halt toeroepen aan de verwoestende werking van alvleesklierkanker!? Niet voor niets is een van onze kernwaarden: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’. Wij willen dit samen met jullie doen! Dus wil jij er 17 september bij zijn en samen met ons deze prachtige, emotionele maar dankbare klim maken? Meld je dan voor 1 juli 2022 aan via deze link. 

Met sportieve groet, 

Namens Support Casper en Stichting Eck Roosen 

Actie Mont Ventoux 2022

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €100,00

*** ENGLISH TEXT***

The Eck Roosen Foundation has been in existence for almost 3 years, a foundation with the main goal of raising funds and sponsorships for fundamental research into finding alternative treatment methods for pancreatic cancer. Every day, 8 to 10 people in the Netherlands still die from the effects of this type of cancer. This makes the disease one of the deadliest forms of cancer in our country. We support this innovative research together with Support Casper. Together with Support Casper, we also want to raise as much money as possible from the Eck Roosen Foundation through appealing events.

On September 15, 2022, the time has finally come. With about 50 cyclists and walkers we will again climb the Mont Ventoux with only 1 goal; raise as much money as possible! We hope to raise €30,000 through donations and sponsorship. Will you help us realize our dream; namely to put a stop to the devastating effect of pancreatic cancer!? It is not without reason that one of our core values ​​is: ‘Alone you go faster, together you go further!’. We want to do this with you! So do you want to be there on September 17 and make this beautiful, emotional but rewarding climb with us? Register before 1 July 2022 via this link.

With sporty greetings,

On behalf of Support Casper and the Eck Roosen Foundation